Vergi mevzuatı süreçlerinizi bizimle birlikte yönetin
Vergi mevzuatı dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de sürekli değişmektedir. Bu değişiklik iş dünyasının vergi mevzuatına olan uyumunu sekteye uğratmaktadır. Bu değişim vergi ziyaı veya usulsüzlük cezalarını artırarak işletme sahiplerine ek masraf olarak bütçelerini etkilemektedir. Bazen de teşvik ve indirim fırsatlarını kaçırmaya sebebiyet vermektedir.

İşletmeniz için vergisel riskleri minimize etmek ve vergisel avantajlardan faydalanmak için bizden profesyonel çözümler alabilirsiniz

Vergi Hukuku hizmeti olarak;
Vergi planlaması ve yapılandırması
Yapılandırma ve diğer ticari işlemlere ilişkin risk analizi
Transfer fiyatlandırması
KDV ve diğer dolaylı vergiler
Kurumlar vergisi ve Gelir Vergisi
Gayri menkul sermaye iradı (kira beyannameleri)
YouTube gelirlerinin vergilendirilmesi
Ssk bildirgelerinin onaylanması
Vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi
Çalışanlara sağlanan haklar