Şirketler Hukuku
Şirketlerin esas sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na göre tadil edilmesi, grup içi yeniden yapılandırma, bölünme, birleşme, nev’i değiştirme, tasfiye, malvarlığı ve pay devirleri, yönetim kurullarının yapılandırılması ve yönetim kurulu üyeleri arasında yetki sınırlandırması işlemleriyle şirket kayıtlarının tutulması konusunda hizmet vermekteyiz.

Şirketlerin esas sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na göre tadil edilmesi, grup içi yeniden yapılandırma, bölünme, birleşme, nev’i değiştirme, tasfiye, malvarlığı ve pay devirleri, yönetim kurullarının yapılandırılması ve yönetim kurulu üyeleri arasında yetki sınırlandırması işlemleriyle şirket kayıtlarının tutulması konusunda hizmet vermekteyiz.

Kuruluş
Ana sözleşme tadili
Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi
Pay devirleri
Bölünme, birleşme ve nev’i değişiklikleri
Malvarlığı devri ve ticari işletme devirleri
Tasfiye