SGK Teşvikleri
Şirketlerin esas sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na göre tadil edilmesi, grup içi yeniden yapılandırma, bölünme, birleşme, nev’i değiştirme, tasfiye, malvarlığı ve pay devirleri, yönetim kurullarının yapılandırılması ve yönetim kurulu üyeleri arasında yetki sınırlandırması işlemleriyle şirket kayıtlarının tutulması konusunda hizmet vermekteyiz.
Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.
TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
NOTLAR
Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı 5 puanlık indirimden yararlanılamaz.
RAKAMLARLA TEŞVİK ÖRNEKLERİ
PEK ALT SINIRINDANPEK ÜST SINIRINDAN
TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5)1.341,56 TLTEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5)10.068.71 TL
TEŞVİK TUTARI ( % 5)178,88 TLTEŞVİK TUTARI ( % 5)1.341,57 TL
TEŞVİK SONRASI TUTAR ( % 32,5)1.162,68 TLTEŞVİK SONRASI TUTAR ( % 32,5)8.720,21 TL