Birlikte planlama,
Sağlıklı diyalog
Tüm işletmelerin yasal beyannamelerinin verilmesi, cari hesaplarının takibi, kar – zarar durumlarının hesaplanması için Mali Müşavire ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaç, işletmeler faaliyetlerine devam ettiği sürece mevcut olacaktır.
 

3568 sayılı SMMM meslek yasasına göre Mali Müşavirler bu süreci birlikte yönetebileceğiniz tek kişilerdir.

Muhasebe ve Beyanname hizmeti olarak;
Muhasebe sistemlerinin kurulması
Tek düzen hesap planına göre faturaların işlenmesi
E-defter tutulması
E-defter tutulması
Kdv, muhtasar, geçici vergi, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi
Cari mutabakatların yapılması
Çalışan personellerin özlük dosyalarının oluşturulup, bordrolarının yapılması
Ssk bildirgelerinin onaylanması
Stopaj ve kdv iadesi işlemlerinin yapılması
B formlarının ve Gekap bildirimlerinin beyan edilmesi