Kosgeb girişimcilik destekleri sayesinde işletmenizi bir adım avantajlı kurun

KOSGEB Yeni Girişimcilik Destekleri hakkında bilgi sahibi olmanız için yanınızdayım. Başvuru sürecinden, şirket kurulumuna kadar tüm süreci birlikte yönetelim.
 

KOSGEB, işyeri açacak olan girişimcilere Geleneksel Girişimcilik ve İleri Girişimcilik olmak üzere iki başlık altında destek vermektedir.

KOSGEB Girişimcik Desteği Şartları

İşletme Faaliyetinin, KOSGEB’in belirlediği Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimcilik için desteklenen sektörler arasında olması

Ticaret Odası (Mersis) Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından (Esbis) herhangi birine kayıt olması

Başvuru sahibinin 18 yaşından büyük, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve daha önce KOSGEB’den destek almamış olması

Şirketin, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olması

İlgili girişimcilik eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması

Şirket kuran girişimcinin, şirketin faaliyetleri süresince; başka bir işverene bağlı olarak, yani SGK’lı çalışmıyor olması

Başvurunun onaylanması halinde; destek tutarlarının, girişimciye ödenmesi için; Vergi Dairesi, SGK ve Bağ-kur gibi devlet kurumlarına herhangi bir borç bulunmaması

Kuruluş tarihinin 3 yıl öncesinden, programa başvurduğu tarihe kadar kendi adına bir şahıs şirketi olmaması ve herhangi bir şirkette %30 üzerinde ortaklığının bulunmaması

Geleneksel ve İleri Girişimci Destek Programları
DESTEK UNSURUDESTEK TUTARIGELENEKSEL GİRİŞİMCİİLERİ GİRİŞİMCİ
Kuruluş DesteğiGerçek kişi işletme 5.000 TL
Sermaye şirketi işletme 10.000 TL
Performans Desteği**Birinci Performans Dönemi***
– 180-539 gün ise 5.000 TL
– 540-1079 gün ise 10.000 TL
– 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL
İkinci Performans Dönemi***
– 360-1079 gün ise 5.000 TL
– 1080-1439 gün ise 15.000 TL
– 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL
Sertifika Desteği5.000TL
Mentörlük, danışmanlık ve
işletme koçluğu desteği
10.000 TL
Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği*Düşük orta-düşük teknoloji işletmeleri 100.000TL,
Orta-yüksek teknoloji işletmeleri 200.000TL,
Yüksek teknoloji işletmeleri 300.000TL

İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

KOSGEB desteğine nasıl başvurulur

İstenilen Girişimcilik Eğitimi’nin Tamamlanması
KOSGEB’in giriş sayfasındaki ilgili online girişimcilik eğitimleri e-devlet üzerinden tamamlanarak; Girişimcilik Katılım Belgesi almaya hak kazanılır.

İşletme Kuruluş İşlemleri
İşletme kuruluş işlemlerine vergi dairesi işe başlama süreci ile başlanır. Esnaf Odaları veya Ticaret Odasından herhangi birine kaydolarak tamamlanır.

KOSGEB Veri Tabanı Kaydı
KOSGEB e-hizmetler bölümünden istenen bilgilerle veri tabanı kayıt işlemleriniz tamamlanır.

KOSGEB KOBİ Beyannamesinin Verilmesi
KOBİ beyanname verme/güncelleme yapabilmek için, e-imza aracılığıyla E- Tebligat adresi kaydı oluşturup sonrasında da KOBİ beyanname hazırlama İşlemleri yapılır.

Yeni Girişimci Desteğine Başvurulması
KOSGEB’den Geleneksel veya İleri Girişimcilik Programı için faaliyet göstereceğiniz sektöre göre başvuruda bulunarak iş modeli formu (iş planı) hazırlanıp, KOSGEB onayına sunulur.